ŚLĄSKIE TRIO PIOTRA SZEFERA

http://www.rybnik.com.pl/pliki/v2/muzyka/2012/szefer.jpg

Śląskie Trio Piotra Szefera jest to zespół kabaretowo - rozrywkowy, który od początku swojego istnienia, poprzez piosenki i kawały w języku śląskim niósł ludziom śmiech, radość oraz kultywował kulturę Śląska. Dzięki strojom regionalnym, śpiewaniu oraz używania gwary podczas swoich występów ma szansę prezentować wyjątkowy charakter śląskiego regionu. Zespół znany wcześniej pod nazwą „Śląskie Duo”, w którym występował Piotr Szefer oraz śp. Ciotka Berta. Od 2005 roku zespół występuje w składzie trzyosobowym.

Serdecznie zapraszamy na;http://www.slaskietrio.pl